Seems you have not registered as a member of br2.biz!

You may have to register before you can download all our books and magazines, click the sign up button below to create a free account.

Sign up

Sosyolojik Unsurların Dış Politikaya Etkisi
 • Language: tr
 • Pages: 324

Sosyolojik Unsurların Dış Politikaya Etkisi

Dış politikayı inceleyen geleneksel realist yaklaşım, ulusal çıkarlara odaklanan karar vericinin, en akılcı, en rasyonel kararlar aldığını kabul eder. Duygulardan ve sosyal değerlerden arındırılmış olan karar vericinin, mekanik bir şekilde hareket ettiğini düşünür. Bu nedenle karar vericilere, çoğunlukla bir hata isnat edilmez. Ancak diğer kuramlar (liberalizm ve inşacılık gibi) ve dış politika analizi alt-disiplininde ortaya atılan teorik yaklaşımlar, karar vericinin bir insan olduğunu kabul eder ve pek çok sayıda faktörün etkisi altında ülkelerinin dış politikaları hakkında kararlar aldıklarını öngörür. Bu nedenle rasyonel bir şekilde h...

AB ve Kıbrıs : bugünü ve geleceği
 • Language: tr
 • Pages: 586

AB ve Kıbrıs : bugünü ve geleceği

Kırk yılı aşan süredir, Kıbrıs meselesinde bir uzlaşma sağlanamamasının başlıca nedeni, "uluslararası camia" diye tabir edilen ABD ve İngiltere gibi güçlü ve etkili devletlerin, kendi ulusal çıkarları nedeniyle, Kıbrıs konusuna doğru bir teşhis koymaktan bugüne kadar kaçınmış olmalarıdır. Meselenin haline yardımcı olmak isteyen çevrelerin önce Kıbrıs meselesinin ne olduğunu araştırmaları, bu meseleyi iyice irdelemeleri ve bu amaçla her şeyden önce, "Kıbrıs meselesi nedir?" sorusuna kendi kendilerine sormaları gerekir.

Analysis Of The ‘‘New’’ Turkish Foreign Policy
 • Language: en
 • Pages: 244

Analysis Of The ‘‘New’’ Turkish Foreign Policy

The book examines Turkey’s new foreign policy operating in the new international system. Especially with the AKP government, Turkish foreign policy principles have been changed and/or modified radically. Therefore, new foreign policy mentality has to be analyzed in detail. The book also focuses on the “strategic depth” paradigm of Prof. Dr. Ahmet Davutoglu. In his book, Davutoglu inspects the Turkey’s place within the world politics and its relations neighboring countries through historical-religious lense. In order to understand this new mentality in the Turkish foreign policy, historical developments of the Ottoman Empire and the Turkish Republic has been covered. The book mainly f...

Gümrük Birliğine Hayır
 • Language: tr
 • Pages: 148

Gümrük Birliğine Hayır

None

India and Iran Relations in Twenty First Century
 • Language: en
 • Pages: 276

India and Iran Relations in Twenty First Century

The two countries India and Iran are among the oldest civilisations of the world and their relations are not new. The relations between the two are of centuries old and it is also said that the two nations belong to a same family that lived for many centuries in the pasture land of Central Asia (Oxus Valley). The centuries old mutual interaction enriched each other customs, tradition, art, and architecture. During medieval period their interaction increased to such a level that it left a permanent stamp on each other’s culture, tradition, art and architecture. During the period, India became the second home of Iranian culture, art, architecture, festivals and art of gardening. Even Persian...

Karen Fogg dosyası
 • Language: tr
 • Pages: 392

Karen Fogg dosyası

 • Type: Book
 • -
 • Published: 2002
 • -
 • Publisher: Unknown

Turkey; politics and government, 1980-; foreign relations; European Union; Fogg, Karen.

Atatürk'ün not defterler
 • Language: tr
 • Pages: 224

Atatürk'ün not defterler

Avrupa kültür ve uygarlığına temel oluşturmuş ve dünyanın kurumsallaşmış en uzun ömürlü imparatorluğu sayılan Roma'nın, cumhuriyet döneminde en yetkili devlet adamı sayılan çift konsülleri, görev sürelerinin bitiminde, uygulamalarından dolayı görevden çekildikten sonra, görevsel sorumluluk nedeniyle, bir bakıma hesap vermek zorundaydılar. Türk kültür ve uygarlığına temel oluşturmuş ve Türklük tarihinde kurumsallaşmaya olanak hazırlayan Göktürk Kağanları, hatta daha öncekiler de bir yerde Kurultay'a hesap vermek zorundaydılar. O günlerden bu yana, gerçek devlet adamları, resmen olmasa bile uygulamalarının hesabını meclislere değil de k...

 • Language: tr
 • Pages: 102

"Terörizmde Motivasyon, Radikalleşme ve Radikalleşmeden Geriye Döndürme (Ders Notları) "

Bireyler, terör örgütlerine neden katılmaktadır? Terör örgütleri, sürekli olarak yeni elemanlar nasıl kazanmaktadır? Bu soruların cevaplarını ortaya koyabilmek için, kitabın birinci bölümünde, teröristleri terör örgütlerine katılım konusunda teşvik eden motivasyonlar incelenmektedir. Bu nedenleri şöyle ifade etmek mümkündür: Sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik ve psikolojik. Aynı zamanda, ideoloji, liderler ve kimlik gibi faktörler de bireylerin terör örgütlerine katılımları konusunda belirleyici rol oynamaktadır. Aynı zamanda yukarıdaki sorulara verilen cevaplardan birisi de, radikalleşmedir. Normal ve sağlıklı birey, motivasyonların etkisiyl...

 • Language: tr
 • Pages: 196

"Radikal Yoruma Dayalı Dini Terör Örgütlerinin İncelenmesi (Ders Notları)"

Dünyadaki her din, terör eylemlerini meşrulaştırmak için kullanılmıştır. Sadece İslami öğretiler değil, Hıristiyanlık ve Yahudilikte de, terör eylemlerini meşrulaştırabilecek kutsal metinler (ayetler) bulmak mümkündür. Bu nedenle dini-söyleme dayalı terörizmi, sadece İslam için ifade etmek yanlış olur. Zaten tarihte çok farklı dine mensup kişiler de, terör eylemlerine başvururken, aynen günümüzde olduğu gibi, dini metinlere ve söylemlere başvurmuştur. Bu örgütlerin ideolojisi nedir? Dini öğretileri nasıl kullanmaktadır? Cihad anlayışları nedir? İntihar eylemlerine neden başvurulmaktadır? İntihar eylemcisi nasıl bu eylem için ikna edilm...

International Journal of Turkish Studies
 • Language: en

International Journal of Turkish Studies

 • Type: Book
 • -
 • Published: 2003
 • -
 • Publisher: Unknown

None